• Thánh Vương
    • Yêu Thích

    Thánh Vương

  • Đọc Ngay DS Chương
  • Nội dung truyện Thánh Vương:

    Bạn đang đọc truyện Thánh Vương của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang web truyện. Thánh Giả lấy xương sống khởi động trong thiên đường chư thần! Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma! Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương…!

  • Xem thêm

  • Tags : , , , , ,

DS Chương "Thánh Vương"

Sắp xếp :